تازه ترین رخدادهای دانشکده

ارتباط با ما

دانشکده دندانپزشکی
بجنورد-جاده ارکان-پردیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی/ شماره تماس:05831513312
کد پستی : 9453155166
پست الکترونیکی : ---
تعداد افراد بر خط
تعداد بازدید های امروز
تعداد بازدید های کل